Sunday, September 28, 2014

Blerick: de kaarten van Jacob van Deventer (ca.1558-1570) en Cornelis Lowis (ca.1650-1680)

Plattegrond Jacob van Deventer [1]

Over de Nederlandse cartograaf Jacob van Deventer (~1500-1575) is biografisch niet zo veel bekend. In 1558 krijgt hij van de Filips II van Spanje de opdracht alle Nederlandse steden in kaart te brengen.
Blerick
Op de kaart van Blerick zijn in het centrum al het kruis Antoniuslaan/Pontanusstraat/Baarlosestraat vs Helling/Kloosterstraat/Witherenstraat goed herkenbaar. Daaromheen: 1e Graaf van Loonstraat, Urbanusstraat, 1e Maasveldstraaat, Rutgerusgang, Maasbresestraat. Verder in noordelijke richting de Staaijboerderij en de Horsterweg.

Het Kaartboek van Averbode [2]

De Norbertijnenabdij van Averbode (1135 gesticht door graaf Arnold I van Loon) had tal van bezittingen. In 1650 gaf de prelaat Servatius Vaes van Averbode opdracht om deze in Het Kaartboek vast te leggen. De landmeter Cornelis Lowis kreeg deze opdracht. Tot het bezit hoorden o.a. 26 parochiedomeinen; Blerick (totale opp. 5 ha 33 a 44,37 ca) was chronologisch in 1219 het zesde parochiedomein, geschonken door Otto, heer van Born. Venlo volgde in 1259 (totale opp. 13 a 63,31 ca), geschonken door Goswin, heer van Mill. De kaarten van Lowis zijn vervaardigd in de periode 1650-1680, de kaart van Blerick kan waarschijnlijk exact op 1677 worden gedateerd. [4]
Blerick
Ten opzicht van de 100 jaar oudere kaart van Jacob van Deventer is inmiddels in het Fort St. Michiel zichtbaar (de aanleg begon in 1641). De locatie van de pastorie is ook duidelijk zichtbaar en als zodanig vastgelegd (zie de legenda hieronder). In het zuiden zijn Goofers Molen en 'Mater Dolorosa' (kapel?) zichtbaar. De weg naar Baarlo lijkt hier nog via de Maasbreseweg te lopen. In het westen loopt een weg naar 'Boeckhorst' (Boekend?). Vreemd is dat het deel 1e Graaf van Loonstraat, Urbanussstraat, 1e Maasveldstraaat, Rutgerusgang hier niet is ingetekend.
Boekend
"Het gebied rond Boekend staat op deze kaart weergegeven als een gehucht van enkele boerderijen, die in de vorm van lintbebouwing langs een noord-zuid-geörienteerde weg liggen. Vermoedelijk is de weg een schematische weergave van de lijn Heymansstraat/Huiskampweg/Buettenstraat. Het betreft enkele tientallen hoeves aan deze weg, maar de benoemde hoeves in Boekend zijn, van noord naar zuid, de Baesdonck, de Heerlaer (Heer shof) en de Baeckhorst. Boekend zelf bestaat uit minstens tien gebouwen, maar onduidelijk is of alle ook daadwerkelijk boerderijen zijn, of dat het ook schuren, stallen etc. zijn afgebeeld. De Heerlerhof en de hoeve ter hoogte van Groot Boller zijn afgebeeld als bakstenen gebouwen met een leistenen dak." [3]

Jacob van Deventer (totaal) Cornelis Lowis (totaal)
-
Jacob van Deventer (detail Blerick) Cornelis Lowis (detail Blerick)
-
Jacob van Deventer (detail centrum Blerick) Cornelis Lowis (detail centrum Blerick)
Legenda:
01. huysinge en moes-hoff
02. landt aen de staye genaemt pricken-stert
03. landt den steen-acker
04. landt boven den stap
05. landt boven de smis
06. landt over koren-bosch
07. den waesem-bemdt
08. den duyvel-slach-bosch
09. grouwels lange-riet schaer-bosch
10. de voorste lange-riet schaer-bosch
11. schaerbosch in tangh-broek
12. op zaarbroeck-schans: Teulecam erf seijs aende pastorije, en erf pacht
13. op de selve: een hoeue genoempt terheije, ofte verheije, geuen siaerlijck aenden pastoor een half mal rogge


Bronnen:
[1] Jacob van Deventer "Planos de ciudades de los Países Bajos Parte III" [Madrid, Biblioteca Nacional Espana]
[2] Cornelis Lowis "Het Kaartboek van Averbode (1650-1680)" [Eduard van Ermen, Brussel: Gemeentekrediet, 1997, 191 blz., ISBN 90 5066 170 X]
[3] Ruimtelijke onderbouwing ‘Thomashuis en Herbergier, Boekenderhofweg Blerick’ [Gemeente Venlo]
[4] Over de pastorie: "In 1677 is het gezamenlijke eigendom door een gezworen landmeter opgenomen en bevonden groot te zijn: 'Een bunder of drie morgen, en lag in het vierkant.'", uit G. Peeters, 'Geschiedkundige beschrijving van het Aloude Kerspel Blerick bij Venlo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 7(1870), p.233-332

Saturday, September 20, 2014

Blerick: De IJzergieterijen Van Boom/Joiris (1843-1887), Hillen (1876-...) en Van den Bergh (1913-1936)

1. Van Boom & Joiris (Families Van Boom & Joiris)
2. Hillen (Familie Hillen)
3. Van den Bergh (Familie Van den Bergh)


VAN BOOM & JOIRIS

1. Van Boom (1841) / Van Boom en Joiris (1870) (1884 overname door Joh. Hillen)

Eerste Blerickse ijzergieterij. De gieterij lag aan een weggetje (ut Geeteriewaegske) dat naast de pastorie schuin naar de Maas toe liep. De fabriek werd op 24 februari 1843 opgericht door Pieter Jozef van Boom en diens broer Jozef Frans. Een goed jaar later traden hun zwager Jan Jozef Joiris en zijn zoon Hendrik tot de firma toe. Zo ontstond de ijzergieterij Van Boom & Joiris. De produktie startte in 1844 en bestond aanvankelijk uit gietijzeren potwerk, later gevolgd door fabrieksgereedschap. In 1869 werd het houten gebouw vervangen door een stenen gebouw. Het produkten-assortiment nam in de loop der jaren enorm toe. Er werden onder meer kachels, steenkoolbakken, sopketels, dakramen, strijkijzers, dakgoten, roosters en ijzeren pompen vervaardigd. Tot de klantenkring behoorden vele bekende Noord- en Middenlimburgse industriële pioniers. In 1887 werd de ijzergieterij opgeheven omdat in dat jaar alle firmanten waren overleden en er geen opvolger was. Negen jaar later, in 1896, werd de gieterij, op enkele restanten na, gesloopt.

[1]


Rivierkaart (1849): vermoedelijke locatie 'Van Boom & Joiris' [groene ovaal].


Kadasterkaart (1897): vermoedelijke locaties van 'Hillen' [groene ovaal boven] en 'Van Boom & Joiris' [groene ovaal beneden].


Luchtfoto 1944: de rechthoekige locatie van 'Van Boom & Joiris' [pijl].
Locatie anno 2017.


VAN BOOM / JOIRIS

De periode 'Joiris in Blerick' lijkt bijna exact 100 jaar te hebben geduurd. De familie Joiris in Blerick is een van de verschillende Luikse families die zich in Blerick zouden vestigen. Jan Joseph Joiris is in Luik geboren in 1787 uit een familie van koopvaarders/schippers.

14-09-1828: J.J. Joiris 'Pesages sur la meuse'

20-09-1834: nalatenschap Houba

28-02-1840: brand

14-09-1840: J.J. Joiris benoemd als schepen

28-02-1844: J.J. Joiris benoemd als lid Kamer van Koophandel

29-01-1846: J.J. Joiris afgetreden als schepen

02-02-1846: J.J. Joiris continuatie lid Kamer van Koophandel

18-01-1849: J.J. Joiris continuatie lid Kamer van Koophandel

18-09-1851: H.J. Joiris verkiesbaar voor gemeenteraad

30-08-1852: J.J. Joiris neemt werk aan voor 11859

13-10-1858: H.J.S. Joiris neemt werk aan voor 5669, 5196 en 4784

14-10-1864: H.J.S. Joiris neemt rivierwerken aan voor 21763

12-10-1868: S.H.A. Joiris tot 1e luit.kwartierm. van de op te richten schutterij

24-01-1881: openbare verkoping

29-01-1881: eigenaarschap naar H. Joiris

1887: openbare verkoping

16-02-1928/03-03-1928/17-03-1928: nalatenschap Anna Joiris
Families Van Boom & Joiris

De broers Pieter Jozef en Jozef Frans van Boom startten in 1843 hun gieterij, een jaar later sloten Jan Joseph Joiris en zijn zoon Hendrik Josef Simon aan bij het bedrijf. Deze heren werkten niet alleen in het bedrijf samen - prive speelde de familie Houba een centrale rol: van deze vier heren waren er drie gehuwd met dochters van Hendrik Paulus ('Henri', 'Paul Henri') Houba.

Christiaan Jozef van Boom           Hendrik Paulus Houba        Simeon Joiris
"koopman"                   "herbergier"            "koopman binnenvaart"
(geb.4 feb 1774, Roermond;           (geb.10 dec 1760, Blerick;     x Agnes Renoir 
 ovl.8 mei 1859, Venlo)             ovl 8 okt 1833, Blerick)
x Cornelia Elisabetha Keuller         x Marie Catharina Clemens     
                      /  (geb.30 nov 1763, Blerick; \ 
 - Pieter Jozef van Boom         /   ovl.14 okt 1807, Blerick) \    - Jan Joseph Joiris
 (geb.~1804, Venlo;           /                 \    (geb.22 mrt 1787, Luik;
  ovl.11 jun 1880, Venlo)       /                  \    ovl.26 jun 1853)
 "bronsfabricant"           /                   \   "schepen"
 x (20 sep 1837, Venlo)       /                    \  x (9 mrt 1813, Venlo) 
  Johanna Houba                                   Maria Catharina Houba
  (geb.~1800, Blerick;                               (geb.12 okt 1794, Dordrecht; 
   ovl.5 jun 1883, Blerick)         x (25 mei 1813)             ovl.9 nov 1838, Venlo)
                      /   Elisabetha Augusta Henrietta de Laer
  - Maria Hendrika Hubertina van Boom  /   (geb.9 mei 1794, Dusseldorf;
   (1838-1842)            /    ovl.23 nov 1874, Roermond)    
                    /                 
 - Jozef Frans van Boom        /                       - Hendrik Joseph Simon Joiris
 "horlogemaker"           /                        [deelname gemeenteraadsverkiezingen 1851]
 (geb.20 jul 1806, Venlo;      /                        (geb.22 jan 1816, Venlo; 
  ovl.27 jul 1844, Venlo)     /                         ovl.7 jun 1887, Venlo)
 x (3 jun 1835)          /                         x (2 jun 1840, Venlo) 
  Maria Christina Augusta Houba        - Hubertina Jacobina Houba       Maria Eleonora Victoria Sijben
  (geb.18 jun 1813, Blerick;           (geb.~1822, Venlo;          (geb.22 dec 1818, Venlo)
   ovl.19 jun 1892, Venlo)            ovl.1 feb 1901, Roermond) 
                                            - Maria Josephina Hubertina Joiris
  - Henrietta Christina Hubertina van Boom                      (geb.18 apr 1841, Venlo;
  (geb.17 feb 1836, Venlo;                               ovl.1 feb 1914, Venlo)
   ovl.14 apr 1839, Venlo)
                                            - Servatius Hubertus Alphonsus Joiris
  - Johan Leo Hubert van Boom                             (geb.5 jul 1842, Venlo;
  (geb.10 mei 1837, Venlo;                               ovl.2 mrt 1876, Venlo)
   ovl.4 jan 1861, Venlo)
                                            - Anna Catharina Martina Hubertina Joiris
  - Johanna Petronella Elisabeth van Boom                       (geb.11 nov 1843, Venlo;
  (geb.21 dec 1838, Venlo;                               ovl.9 feb 1928, Venlo)
   ovl.25 apr 1853, Venlo)
                                           x (?) ['partner']
  - Josephina Henrietta Hubertina van Boom                      Maria Josephina Barbara Herfst
  (geb.19 jul 1840, Venlo)                              (geb.~1824, Maaseik;
                                             ovl.27 dec 1889, Venlo)
  - Hendrik Antooin Hubert van Boom
  (geb. 10 aug 1842, Venlo;
   ovl. 7 nov 1928, Venlo)

  - Karel Clemens Hubert van Boom
  (geb.~1844;
   ovl.27 nov 1920, Venlo)

 - Antoine Servais van Boom
  (geb.9 sep 1810)

 - Francis Antoon van Boom
  (geb.~1813, Venlo)
   ovl.24 mrt 1816, Venlo)

x (7 nov 1817)
 Maria Cornelia Wassenbergh
 (geb.29 dec 1780, Venlo)

 - Francis Hubert van Boom
 (geb.~1823, Venlo;
  ovl.10 jan 1830, Venlo)


HILLEN

2. Hillen & Penning (1876) / J. Hillen & Zonen (1876) / Joh. Hillen & Co. (1880) / N.V. Mij. tot Expl. Van Joh. Hillen’s IJzergieterij en Machinefabriek (1910) / Gebr. Holthuis

De firma Hillen & Penning werd in 1877 door Johan Hillen (geb. 16-9-1821, overl. 11-5-1895) gesticht en maakte een snelle groei door. Terwijl het met 24 werknemers was begonnen, telde het inmiddels Johan Hillen & Co. geheten bedrijf in 1884 al circa 100 werknemers. De op een terrein achter de Pontanusstraat gelegen (waar nu La Plaza is) firma gold als een van de grootste werkgevers van Blerick. De ijzergieterij van Hillen fabriceerde een breed scala produkten, variërend van landbouwwerktuigen tot boekenrekken en van schroefbouten tot bruggen. Voor zijn produktie wekte het bedrijf zelf elektriciteit op met een generator, omdat Blerick rond de eeuwwisseling nog niet over stroom beschikte. Hillen leverde ook elektriciteit aan de nabijgelegen pastorie. Na de dood van Johan in 1895 zetten de zoons Henri en Piet het bedrijf voort. Zij werden ondersteund door de daarvoor speciaal uit Susteren gehaalde Bernard van den Bergh, die in 1913 een eigen ijzergieterij begon in Blerick. In 1916 werd Johan Hillens Ijzergieterij en machinefabriek gekocht door de uit Veendam afkomstige Th. Holthuis. Uit zijn bedrijf kwam later Geho-pompen voort.


Pontanusstraat: gebouw van Hillen links gemarkeerd met 'I'.

1877
"De Venlose Kamer ziet in 1877 weer veel rampspoed op de regio af komen: ‘De oorlog in het Oosten (Russisch-Turkse Oorlog 1877-1878 – hh) en de vrees voor verdere verwikkelingen werkten zeer nadeelig op handel en nijverheid.’
Desondanks is ze blij te mogen vaststellen dat ‘de Zaterdagsche markt zich steeds kenmerkt door een bijzonder druk verkeer; dezelfde wordt veel van de bewoners der Maasdorpen en van die uit Pruissen bezocht’. Wel is er een minpuntje, want ‘op den varkensmarkt werden 22.413 biggen aangebracht, zij waren iets minder in prijs dan verleden jaar en werden verkocht vanaf fl. 2,88 tot fl. 13,44 per stuk’. Gelukkig wordt er nog geïnvesteerd, ondanks die dreiging uit het Oosten: ‘Door den Heer L. Hendrikx alhier is een stoomzaagmachine opgericht van 3 paardenkracht en door den Heer H. van Elswijck een zaag- en draaistoommachine van 2 paardenkracht. De zeepziederij van den Heer J.L. Wolters werkte weder met gunstige resultaten. Er werden daarin 105.900 kilogram zachte zeep vervaardigd. Tegenover deze stad, te Blerick, is door de Heeren Hillen en Penning eene fabriek opgericht met machinen van 15 paardenkracht, tot het vervaardigen van nieuwe en repareren van oude stoommachinen en landbouwwerktuigen, het maken van schroefbouten en klinknagels’."
[6]

1877

Oprichting

1877

Opdracht schip

1880

Ongeval

01-08-1881
"Friedrich Holler, een van de drie te Venloo gearresteerde valsche munters, zal vóór zijn uitlevering aan Pruisen nog eerst met de justitie af te rekenen hebben wegens diefstal van verscheidene voorwerpen bij den ijzerfabrikant Hillen te Blerik. De gestolen voorwerpen werden bij hem gevonden."

1884
Scheeps-, ketel- en bruggenmakers kunnen direct bij Hillen aan de slag.

1886
"Op 18 september 1865 kwam de eerste vaste oeververbinding tot stand. De toen gebouwde brug was in de eerste plaats voor het spoorwegverkeer bedoeld, maar bood ook aan voetgangers en later aan fietsers de mogelijkheid de Maas over te steken. De pijlers van de spoorbrug waren zo geconstrueerd dat ze een tweede brug konden dragen. Die tweede brug kwam er in 1886. De Blerickse aannemer Joh. Hillen kreeg opdracht de bestaande brug op zijn pijlers te verschuiven. Dat gebeurde in noordelijke richting. De oude brug deed sindsdien uitsluitend dienst als verkeersbrug."
[5]

1887
Bekwame bankwerkers gezocht.

22-05-1892
"In de Maas, ter hoogte van Boksmeer, is Zondag de machinist van een stoombaggermolen, van den heer Hillen te Blerik, over boord geslagen en verdronken. Zijn lijk is nog niet opgevischt."

19-10-1892
"Heden werd alhier een paartje in den echt verbonden, dat te zamen niet minder dan 117 jaren telde. De vreugdeschoten, die bij deze gelegenheid gelost werden, hadden het ongelukkige gevolg, de paarden, die aangespannen waren tot het vervoer ecner in de fabriek van den hr. Joh. Hillen alhier vervaardigde ijzeren brug, wegende ruim 8000 kg., op hol te doen gaan. Het gevaarte kwam terecht tegen het woonhuis van hr. Jansen; en daardoor stortte een groot gedeelte van den gevel in."

1895

Medewerkers van Hillen in 1895.
[Met dank aan Ruud Merkx voor de foto]

1906

40 pagina's tellende reclamefolder

03-05-1910
"Failliet verklaard op 28 April: P. Hillen, ijzer- en metaalgieter, handelende onder de tirma Joh. Hillen te Blerick, gem. Maasbree. Rechter-comm. mr Baron de Bieberstein, curatoren H. van Boom sr. te Venlo, en jhr mr G. Michiels van Kessenich te Roermond."

14-08-1910
"Vernietigd de faillietverklaring van 0. Hillen, te Roermond, gewoond hebbende te Blerick en daarna te Venlo."

17-11-1910
"Openbare Verkoopt van Onroerende en Roerende Goederen te Blerick De Notaris VISSERS, te Blerick, zal Maandag 21 November 1910, 's morgens om 10 uut, ter herberge van M. BOUTS, te Blerick a/d Maas, krachtens art. 12238.B.W, publiek verkoopen: De navolgende Onroerende Goederen onder Blerick, gemeente Maasbree: De in volle werking zijnde Machinefabriek en IJzergieterij der firma JOH. HILLEN, met alle Machinerieën, Gietkasten en Vormen, benevens aangrenzend solied geDouwd HEERENHUIS Sectie A, No. 4731, groot 14 Aren, benevens zes Burgerhuizen, een Landbouwerswoning en diverse perceelen Bouw- en Weiland, te zamen groot 3.10.85 Hectaren.
Onmiddellijk na afloop hiervan ter herberge voormeld, ten verzoeke der H.H. Curatoren in het faillissement van den Heer J. HILLEN, a Contant, de volgende Roerende Goederen als: oud en nieuw Gietijzer, gegoten ijzeren stukken als: Kamraderen, Riemschijven, Vliegwielen, Schoolbankpooten, Gasfittings, Blokschijven, Assen, Vormstiften enz., benevens een Paard en Wagen, Kantoormeubelen en meo andere zaken. (8763) Een en ander is te bezichtig in bovengemelde Machinefabriek op Zaterdag 19 November a.s., van 's morgens 9 uur tot 's namiddags 5 uur en op Maandag 21 November a.s., vanaf 9 uUr 's morgens, tegen betaling van 25 cts entrée, waarvoor Catalogi wordt afgegeven. Zegt het voort!"

17-12-1910
"Maatschappij tot exploitatie Joh. Hillen's IJze ieterij en Machinefabriek, te Blerick bij Venlo. Doel is het aankoopen en exploiteeren van de machinefabriek en ijzergieterii der firma Joh. Hillen, gelegen te Blerick bij Venlo. Duur 30 jaren. Kapitaal ƒ 60,000, verdeeld in 60 aandeelen van ƒ 1000."

1910

Ongeval

1912

Advertentie

20-12-1912
Bij Hillen kunnen bekwame zandvormers geplaatst worden.

19-11-1913
Werkplaats brand uit waardoor 50 man werkeloos worden.
"Te Blerik is de ijzergieterij en smelterij van de firma Hillen geheel afgebrand De brand brak uit in de maschinekamer; oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade."

14-03-1914
"Van den Bergh's Ijzergieterij.

In een bijvoegsel tot de Ned. St.-Courant van 11 Febr. 1914, No. 35, zijn opgenomen de statuten der Naaml. Vennootschap Van den Bergh's Ijzergieterij, gevestigd te Blerick.

Doel: Voortzetting van de tot dusver door B. H. van den Bergh gedreven ijzergieterij; Duur: tot 31 Dec. 1950; Kapitaal: f 150.000 verdeeld in aandeelen van f 1000 ; Bestuur: één of twee directeuren, waartoe voor de eerste maal zijn benoemd B. H. van den Bergh, industrieel te Blerick, en W. H. W. Syriër, koopman te Tegelen. Indien en zoodra het aantal aandeelhouders meer bedraagt dan vijf, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een raad van commissarissen benoemd, bestaande uit drie personen."

23-10-1914
Directeur Henri Hubert Hillen (62) overleden.

1916
Fam. Th.Holthuis (Veendam) koopt 'Joh. Hillen's IJzergieterij en Machinefabriek' voor 10.000 gulden Broers Rudolf en Joost starten naast gietwerk met het maken van pompen en de naam wordt GEHO (GEbroeders HOlthuis).

1924
Metaalwerkersbond klaagt dat bij Hillen 68 tot zelfs 102 uur in een week wordt gewerkt.

1930
Bij 8 gieterijen in de regio, waaronder Hillen, wordt gestaakt.

05-02-1931
Inschrijving voor onderhoud aan de Rijksveren voor 1931-1932.

18-06-1932
Advertentie "DEZE GEHO-POMP IS ALLES......"


04-09-1934
De rozen-, bloemen- en plantententoonstelling:
"De twee fonfijnen zijn gebouwd door de N.V. Tiglia, terwijl de watervoorziening verzorgd wordt door automatische Geho-pompen van de firma Jos. Wienen te Venlo."

nieuwe venlosche courant, 31-10-1941:
Af bramers en sjouwers gevraagd door Gebr. Holthuis Yzer- en Metaalgieierïj Blerick.

nieuwe venlosche courant, 21-12-1942:
Afbramers gevraagd N. t. GEBROEDERS HOLTHUIS IJzergieterij, Blerick

1956
Leiding overgenomen door Herman en Carol Holthuis

1991
Overname door Baker Hughes Inc

1994
Overname door Weir Group

[2] [3]

Familie Hillen


Albertus 'Alardus' Hillen (geb. ~1789, Blerick; ovl. 20 aug 1870, Blerick), hoefsmid
x (15 jun 1820, Maasbree) Maria Lucia Grubben (geb. ~1800, Blerick; ovl. 19 dec 1862, Blerick)

  - Joannes Hillen (geb. 16 sep 1821, Blerick; ovl. 11 mei 1895, Blerick)
  x (2 okt 1850, Heijthuysen) Elisabeth Cillekens (geb. 15 feb 1821, Heijthuysen; ovl. 3 okt 1904, Blerick)

    - Pieter Hendrik Hubert Hillen (geb. 30 jun 1851, Heijthuysen; ovl. 2 dec 1851, Blerick)
    
    - Albertus Paulus Hillen (geb. 30 jun 1851, Heijthuysen; ovl. 15 jun 1854, Heijthuysen)

    - Hendrik Hubert Hillen (geb. 13 aug 1852, Heijthuysen; ovl. 21 okt 1914, Blerick)
    x (16 sep 1901, Maasbree) Maria Holt

      - Johannes Josephus Maria Hillen (geb. 11 dec 1902, Blerick)

    - Maria Odilia Hillen (geb. 13 apr 1854, Heijthuysen); ovl. 24 dec 1914, Blerick)

    - Johannes Albertus Hillen (geb. 28 nov 1855, Heijthuysen; ovl. 9 jun 1929, Erp)

    - Petrus Hubertus Hillen (geb. 16 okt 1857, Heijthuysen; ovl. 19 aug 1923, Beek en Donk)

    - Johannes Alexander Hillen (26 mei 1861, Heijthuysen; ovl. 6 okt 1866, Heijthuysen)

    - Maria Hubertina Dorothea Hillen (geb. 15 jun 1863, Heijthuysen)

    - Maria Wilhelmina Elisabeth Hillen (geb. 11 jan 1865, Heijthuysen; ovl. 4 feb 1886, Blerick)
 
  - Alexander Hillen (geb. 16 sep 1821, Blerick; ovl. 19 jan 1898, Blerick)
  x (21 jan 1853) Petronella Bollen (geb. 20 nov 1835, Blerick; ovl. 13 apr 1861, Blerick)

    - Petrus Hubertus Hillen (geb. 7 feb 1854)

    - Albertus Theodor Hillen (geb. 29 jul 1855, Maasbree)

    - Albertus Theodor Hubert Hillen (geb. 24 nov 1856, Maasbree)

    - Theodor Johannes Hubert Hillen (geb. 31 aug 1858, Maasbree)

    - Caspar Wilhelmus Hillen (geb. 17 okt 1859, Maasbree)

  x (6 okt 1862) Maria Bernardina Verschueren (geb. 22 jun 1825, Heijthuysen)

    - Petrus Hendricus Hillen (geb. 8 nov 1863, Maasbree)
      
    - Caspar Joseph Hillen (geb. 26 jan 1865, Maasbree)

    - Lodewijk Franciscus Hillen (geb. 14 mei 1866, Maasbree; ovl. 3 okt 1904, Blerick)

    - Lucia Hubertina Hillen (geb. 8 jun 1867, Maasbree)

    - Lodewijk Hubertus Hillen (geb. 25 aug 1869, Maasbree)

  - Casparus Hillen (geb. ~1824; ovl. 9 nov 1882, Blerick)

  - Maria Hillen (geb. 1 feb 1827, Blerick)
  x (2 okt 1850) Gerard Peeters

  - Jacob Hillen (geb. 26 mei 1830, Blerick)
  x (24 mei 1856) Theodora Maria Gelders

  - Lucia Hillen (geb. ~1834, Blerick, ovl. 3 apr 1856, Blerick)

  - Dorothea Hubertina Hillen (geb. 25 jan 1836, Blerick)
  x (6 okt 1865, Maasbree) Carel Anto0n Gerard Linskens

  - Aldegonda Hubertina Hillen (geb. 28 nov 1839, Blerick)
  x (5 mei 1859) Gerard Hubert Seelen


VAN DEN BERGH

3. H.B. van den Bergh (1913)

Gesticht door de oorspronkelijk uit Susteren afkomstige H.B. van den Bergh. Hij had voor die tijd (vanaf 1895) bij IJzergieterij Hillen gewerkt. Van den Bergh begon in een pand aan de Pepijnstraat voor zich zelf. In 1914 kreeg hij de Tegelenaar Willem Syriër als compagnon. Deze maakte echter in 1924 weer plaats voor de Duitse industriëlen Eduard Vogel (Düsseldorf) en Friedrich Gerber (Krefeld). Na hun komst veranderde de naam in NV Nederlandsche Textielmachinefabriek 'Texty' en IJzergieterij Van den Bergh. De ijzergieterij vervaardigde gietwerk voor de werktuigbouw, zoals cilinders voor motoren, locomotieven en stoommachines, en werkte vooral veel voor scheepswerven. In haar hoogtijjaren bood ze werk aan ongeveer 150 mensen. De ijzergieterij ging in 1936 failliet als gevolg van de algehele recessie in de jaren dertig. In het bedrijfspand vestigde zich in 1937 de Blericksche Buizenfabriek.

1895

Inschrijving Hubertus Bernardus van den Bergh in de Gemeente Maasbree.

1913

Zandvormers gevraagd.

1916

Van den Bergh betrokken bij oprichting Nederlandse Vereninging van IJzergieterijen.

1916

Zand- en leemvormers gevraagd.

1918

Drie locomotieven te koop.

1925

Stopzetting werkzaamheden.

1925

Hervatting werkzaamheden.

het vaderland,18-12-1925:
In de fabriek van de - N.V. Van den Bergli's textielmachinefabriek en
ijzergieterij te Blerick, die naar aanleiding van het optreden der
arbeidsinspectie gesloten was, is de arbeid hervat. Er wordt weer met
volle kracht gewerkt door het geheele personeel.

1926

Hoogwater

1926

50-jarig jubileum als vormer van Jan Schoenmakers (met pet achter het bord).

1927

Ernstige val van een smid.

1927

Luchtfoto (op de voorgrond de huidige Pepijnstraat).

1929

Conflict in de metaalnijverheid.

1929

Vraag om loonsverhoging.

het vaderland, 21-10-1930:
De Ned. Textielmachinefabriek en IJzergieterij te Blerick (Venlo) maakt
land- en boschmachines, pompen, motoren, locomotiefcylinders, stoomlleren.
Zij produceert o»», per maand 85 ton aan cylinders.

1930

Staking.

1930

Strijd in metaalnijverheid.

1936

Faillissement.

1936

Openbare verkoop.

ca.1936

De panden inmiddels in gebruik door VBF.


Familie Van den BerghHubertus Bernardus van den Bergh (1876-1956)

Hubertus Bernardus van den Bergh is 2 jan 1876 in Susteren geboren. Op 6 maart 1895 laat hij zich inschrijven in de Gemeente Maasbree en begint hij bij Hillen. Rond 1 mei 1925 gaat Van den Bergh in ondertrouw in Assen met Elisabeth Antonia Hubertina Legveld (geb.21 mei 1888, Baexem) en huwt haar aldaar op 25 mei 1925. Zij overlijdt al spoedig, op 15 aug 1925 in Blerick. Eind 1929 huwt hij in Oisterwijk jkvr. Francisca Hubertina de Kuijper (geb.10 okt 1890, Oisterwijk; ovl.22 sep 1959, Venlo). Op 27 jan 1956 overlijdt Van den Bergh in Venlo.


[1] Overzicht ijzergieterijen in Nederland 1689-2012 (www.nederlandsijzermuseum.nl)
[2] Weir Minerals Netherlands-jubileumbrochure 95 jaar NL (www.weirminerals.com)
[3] Blerickclopedie / Geho
[4] Diverse oude krantenberichten (www.delpher.nl).
[5] Blerickclopedie / Maasbruggen
[6] Twee Eeuwen Handel & Nijverheid (Kamer van Koophandel in Limburg 1804-2014)