Monday, February 07, 2011

Aankoop huis/hof door 'Willem Heuerjan' (ca.1751)

[Met dank aan Jan Hanssen (Baarlo) - uit zijn aantekekingen]

"z.d. [1751]
Jan Prechters geassisteerd met zijn meerderjarige zoon Ghiel Prechters en met toestemming van zijn dochter Maria, verkoopt aan Willem Heuerjan een huis en hof c.a. gelegen [te Heythuysen] op de Creppel, groot een bunder, en reeds belast t.b.v. Dirck Hudders alias op gen Roeij, op voorwaarde dat hij er de rest van zijn leven mag blijven wonen het land mag blijven gebruiken, voor 237 gl. 10 st. De verkoper heeft hiervan reeds 112 gl. 10 sts. Ontvangen en aan de pastoor is hiervan t.b.v. de Armen 25 gl. betaald. De rest van het geld zal binnen het jaar betaald worden.
De verkoper moet wel nog de volmacht van zijn, in het buitenland verblijvende, zoon laten zien."
(RHCL, Archief Land van Horn inv.nr. 342, fol. 6verso)

Mogelijk gaat het om het volgende perceel:

(Archief gemeente Heythusyen, eind 18e eeuw)