Saturday, January 14, 2006

Gaten in de evolutie (NRC)

In de NRC van 31-12-2005 een artikel over enkele Gaten in de evolutie. Op 7 januari werden enkele brieven (NRC, 07-01-2006) gepubliceerd. Hier mijn reactie (NRC, 21-01-2006) op een van die brieven:

P.J. Stolk schrijft in zijn brief het volgende: "Maar hebben we werkelijk alleen maar de keus tussen toeval en plan?" Ja, zou ik zeggen: evolutie is het antwoord. Stolk maakt nl. de veelgemaakte fout evolutie gelijk te stellen aan toeval. Deze mythe - dat evolutie niet meer is dan toeval - is erg hardnekkig en fout. Evolutie is de combinatie van cumulatieve toevallige mutaties én (wat Darwin noemt) natuurlijke selectie. Om een idee van een antwoord te krijgen zou Stolk Richard Dawkins' Climbing Mount Improbable kunnen lezen. Voor een beter begrip zou het in ieder geval helpen als we de mythen ontzenuwen, maar zoals John F. Kennedy al zei "The enemy of truth is not the lie deliberate, it’s the myth repeated".

Andreas Heuijerjans

Venlo

De familienaam 'Heuijerjans'

De familienaam Heuijerjans is een naam die sinds het midden van de 18e eeuw voorkomt in m.n. Limburg. Genealogisch onderzoek (geinitieerd en meeste werk verzet door mijn oom Teun; verder hebben mijn oom Jan en mijn vader Cor hier ook aan bijgedragen), heeft de volgende resultaten opgeleverd:- er zijn veel schrijfvarianten: Heuijerjans, dat schrijf je zo: h[e][u][i|j|ij|y]er(j|m)an[s] - verspreiding is vooral in Midden- en Zuid-Limburg en oostelijk Noord-Brabant - verspreiding bij volkstelling 1947 (Meertens Instituut) - herkomst van de naam is onduidelijk
- de naamdragers in 18e en 19e eeuw waren wevers en boeren, en woonden in Heythuysen - alle naamdragers lijken af te stammen van Willem Heuijerjans (ovl.1795) - stamboom

(http://www.heuijerjans.net/Heui.html) Andreas Heuijerjans

Friday, January 13, 2006

In Memorian: Cor Heuijerjans (1936-2005)

In memorian voor mijn vader (C.G.W. Heuijerjans), die 11 april vorig jaar is overleden:

Pap (1936-2005)

Andreas Heuijerjans

Monday, January 02, 2006

Nationale Inburgering Test 2005

Vorige week woensdag (28 dec 2005) werd voor het eerst de Nationale Inburgering Test uitgezonden (Teleac/NOT). Deze test is gebaseerd op het officiele inburgeringsexamen ('wat inburgeraars moeten weten'), en mede opgesteld door de makers hiervan. De test bestaat uit 36 vragen - om te slagen moet je minimaal 29 vragen goed hebben (een '80% score'). In de studio waren, naast enkele prominenten, 6 groepen:
- 'Vluchtelingenwerkers'
- 'Oranjegezinden'
- 'Antillianen'
- 'Zeeuwen'
- 'Afhaal Chinezen'
- 'Toekomstige vakmensen'
De uitslag was voor mij verrassend: de gemiddelden van de mensen thuis, de gemiddelden van elk van de 6 groepen en alle prominenten waren te laag om te slagen voor de toets! Dus zelfs 'zware autochtonen' als de 'Zeeuwen' en 'Oranjegezinden' haalden gemiddeld niet de norm.

Een aardige kanttekening bij deze test werd geplaatst door Victoria Koblenko, een van de bekende Nederlanders: moet je nou weten dat vuurwerk in Nederland is ontstaan om boze geesten te verdrijven, of moet je weten dat de meeste Nederlanders denken dat de Chinezen het vuurwerk hier geintroduceerd hebben?

Om in aanmerking te komen voor een Nederlands paspoort, moet je de inburgeringscursus binnen 1 jaar op niveau 2 afronden (hetgeen mijn partner net niet lukte: ze haalde dit resultaat 2 maanden te laat), of je moet het veel uitgebreidere inburgeringsexamen maken. Volgens mij mogen degenen die de lat zo hoog durven leggen voor nieuwe Nederlanders zich wel eens afvragen met welk recht ze dit menen te doen. Dit is voor veel te veel mensen een onneembare horde. Autochtone Nederlanders zouden deze test vlekkeloos moeten kunnen maken - bovenstaande uitslag bewijst dat dat niet het geval is. Ook als geboren/getogen Nederlander, met universitaire opleiding, kwam ik niet verder dan 32 goede antwoorden. Hoewel ik de doelstelling zoals die meestal wordt verwoord onderschrijf, is deze 'implementatie' van de doelstelling buiten alle proporties, en een illustratie van de verdampte Nederlandse tolerantie.