Sunday, December 19, 2021

Heuijerjans / Huijerjans / Heujerjans en 24 andere schrijfwijzen

Er zijn heel wat varianten van onze familienaam in omloop, op dit moment zijn Heuijerjans en Huijerjans de twee meest voorkomende, mogelijk zijn er nog enkele verre familie-verwanten die zich Heujerjans schrijven.

Via allelimburgers.nl/ heb ik het aantal voorkomens geteld van de verschillende mij bekende varianten. Dit heb ik een mooi plaatje overzichtelijk gemaakt.

Praktisch al deze mensen zijn directe afstammelingen van Wilhelmus Högerjan. Er zijn ook enkele vroegere 'hits' - deze zijn interessant om te onderzoeken of zij verwant zijn.