Sunday, July 21, 2013

Vliegongeluk in Venlo (22 juni 1920)

Op de Algemene Begraafplaats Venlo is het graf van Henri Caubo, gestorven 22 juni 1920. Het grafschrift is als volgt: "Hier rust onze geliefde zoon en broeder Henri Caubo geb. te Venlo 21. april. 1894 aldaar bij een vliegongeluk jammerlijk om het leven gekomen 22.jun.1920"

Wat was er gebeurd?
Bron: Opsomming van de bekende ongevallen en incidenten in 1920

Te Venlo heeft dinsdag een vreselijk vliegongeluk plaatsgehad. De bestuurder was met twee passagiers opgestegen om reclamebiljetten te strooien. De machine vloog zeer laag boven de stad. Op het moment dat de biljetten uitgeworpen werden ontstonden er motorproblemen en stortte het toestel naar beneden. Het kwam terecht in de keuken van de heer Joosten in de Lomstraat. Even voor het viel zag men er plotseling een grote vlam uitkomen. De drie inzittenden werden gedood. De oorzaak moet het springen van de benzineleiding zijn geweest.

"De Gelderlander" meldt ook nog dat " ... de tocht werd gedaan in een aeroplaan met een Spycker-motor waarbij de benzine-toevoer niet zó kan geschieden, dat er geen gevaar bestaat voor ontbranding. Bovendien zou de vlieger kort voor de demonstraties meer gedronken hebben dan voor een aviateur, die met passagiers opstijgt, wel gewenscht is."

Gezagvoerder: E.J. Need(┼).
Passagiers: L.H. Caubo(┼); J. Overbeek-Kools(┼).

NB. Sergeant-vlieger E.J. Need (de pers noemde hem Neets en ook wel Beets) was een Soesterberger die op 4 maart 1920 zijn militair brevet haalde. De DFW was het gezamenlijke eigendom van Need, Van de Griend en Geysendorffer. Ze hadden verlof en maakten om de beurt tochtjes met passagiers. Ook de namen van de passagiers worden in andere kranten anders geschreven: Caub en Overbeke. En tenslotte wordt in RSL-rapport V.13 gesproken over een Benz-motor!

Afschrift Rapport V.13 van de Rijks Studiedienst voor Luchtvaart
Rapport V13
Den 22sten Juni 1920 had te Venlo een ongeluk plaats met dodelyken afloop voor bestuurder en twee passagiers. De sergeant N. hield met een eigen D.P.W. toestel demonstratie- en passagiersvluchten te Venlo, waar kermis was. Toen hij op plm. 50 M. boven de huizen vloog, stopte de "Benz"-motor (220 P.K.) en het toestel moest dalen in de stad, waarby het in een keuken terecht kwam en in brand geraakte. Het toestel was kort tevoren te Soesterberg door den chef van den Technischen Dienst gekeurd en geheel in orde bevonden.
CONCLUSIE: roekeloos vliegen door een zeer ervaren vlieger op geringe hoogte boven een stad.