Monday, January 02, 2006

Nationale Inburgering Test 2005

Vorige week woensdag (28 dec 2005) werd voor het eerst de Nationale Inburgering Test uitgezonden (Teleac/NOT). Deze test is gebaseerd op het officiele inburgeringsexamen ('wat inburgeraars moeten weten'), en mede opgesteld door de makers hiervan. De test bestaat uit 36 vragen - om te slagen moet je minimaal 29 vragen goed hebben (een '80% score'). In de studio waren, naast enkele prominenten, 6 groepen:
- 'Vluchtelingenwerkers'
- 'Oranjegezinden'
- 'Antillianen'
- 'Zeeuwen'
- 'Afhaal Chinezen'
- 'Toekomstige vakmensen'
De uitslag was voor mij verrassend: de gemiddelden van de mensen thuis, de gemiddelden van elk van de 6 groepen en alle prominenten waren te laag om te slagen voor de toets! Dus zelfs 'zware autochtonen' als de 'Zeeuwen' en 'Oranjegezinden' haalden gemiddeld niet de norm.

Een aardige kanttekening bij deze test werd geplaatst door Victoria Koblenko, een van de bekende Nederlanders: moet je nou weten dat vuurwerk in Nederland is ontstaan om boze geesten te verdrijven, of moet je weten dat de meeste Nederlanders denken dat de Chinezen het vuurwerk hier geintroduceerd hebben?

Om in aanmerking te komen voor een Nederlands paspoort, moet je de inburgeringscursus binnen 1 jaar op niveau 2 afronden (hetgeen mijn partner net niet lukte: ze haalde dit resultaat 2 maanden te laat), of je moet het veel uitgebreidere inburgeringsexamen maken. Volgens mij mogen degenen die de lat zo hoog durven leggen voor nieuwe Nederlanders zich wel eens afvragen met welk recht ze dit menen te doen. Dit is voor veel te veel mensen een onneembare horde. Autochtone Nederlanders zouden deze test vlekkeloos moeten kunnen maken - bovenstaande uitslag bewijst dat dat niet het geval is. Ook als geboren/getogen Nederlander, met universitaire opleiding, kwam ik niet verder dan 32 goede antwoorden. Hoewel ik de doelstelling zoals die meestal wordt verwoord onderschrijf, is deze 'implementatie' van de doelstelling buiten alle proporties, en een illustratie van de verdampte Nederlandse tolerantie.

No comments: