Thursday, March 05, 2009

Publicatie Heuijerjans stamboom

De afgelopen maanden hebben neef Wil en ondergetekende nog eens behoorlijk wat energie gestoken in het completeren van onze stamboom, die van de familie Heuijerjans. Voor het gemak hanteren we maar even de schrijfwijze zoals die voor ons zelf van toepassing is, maar vele varianten zijn de laatste 2,5 eeuw gebruikt. Bij de publicatie van de documenten die we bezitten zal dit duidelijk worden.
Via Genlias en een bezoek aan het archief van het Rijks Historisch Centrum Limburg hebben we het aantal familieleden met dezelfde naam flink uit kunnen breiden. We hebben ons m.n. gericht op de oudst beschikbare data; recentere familieleden proberen we ook via deze weg op te sporen.
Indien u informatie beschikt die de stamboom completer kan maken, dan zijn wij daar zeer in geinteresseerd. M.b.t. levende personen leggen wij enkel jaartallen vast. We willen het toevoegen van mensen in de boom wel beperken tot degenen die als Heuijerjans zijn geboren, dan wel hun partners.

Publicatie Heuijerjans stamboom
Stamboom in 1 printbaar pdf-bestand
Schrijfwijzen 'Heuijerjans' in de 18e eeuw
Overzicht archief-scans
Heuijerjans genealogie

Wil Heuijerjans
Andreas Heuijerjans

No comments: