Saturday, December 24, 2005

Waarom nog steeds ziek na zoveel evolutie?

In NRC (26 nov 2005) betoogt prof. Randolph Nesse wat het nut is van neerslachtigheid. Volgens hem heeft neerslachtigheid een evolutionair voordeel: 'Pessimisme zorgt ervoor dat we geen energie verspillen'. Interessanter echter nog is zijn uitleg over waarom we nog steeds 'ziek' worden, na al die jaren van evolutie. De volgende redenen voert hij aan (in mijn eigen woorden):
  • onze omgeving verandert continue en we lopen steeds een beetje achter bij het aanpassen
  • andere organismen (denk aan virussen e.d.) ontwikkelen zich sneller dan wij
  • trade-offs: vele microsystemen houden elkaar in evenicht; soms raakt de balans echter een beetje verstoord
  • sommige ziekten zijn niet vatbaar voor het evolutionair selectiemechanisme (denk aan ziektes die zich pas op latere leeftijd openbaren)
  • sommig gedrag dat evolutionair nadelig lijkt (b.v. risicovol gedrag bij jonge mannen), heeft een evolutionair voordeel (nl. grotere aantrekkelijkheid bij vrouwen)
  • sommige pijnlijke zaken bezorgen ons een evolutionair voordeel (b.v. hoesten of overgeven)

No comments: