Monday, March 02, 2015

Antonis van Remoortel: 'Goederen Clooster de Weyde' (Klooster Mariaweide) [1684]

Intro

Landmeter Antonis van Remoortel kreeg in 1684 opdracht de eigendommen van Klooster Mariaweide ('Clooster de Weyde') op te meten en te beschrijven. Het resultaat is een Kaartenboek dat zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht bevindt. Het boek bevat domeinkaarten van Venlo (Mariaweide en Hagerhof), Hout-Blerick (Hoverhof), Helden en Beesel (Klerkenhof).


Titelpagina


Voorwoord Antonis van Remoortel


Klooster Mariaweide Venlo

Het klooster Mariaweide aan de Nieuwstraat was oorspronkelijk een Augustinessenklooster. Sinds 1416 hebben er zusters van de orde van de Heilige Augustinus gewoond en gewerkt in klooster 'De Weyde'. In 1798 werd het klooster opgeheven en kwamen de gebouwen in particuliere handen. In het voorjaar van 1945 vonden Nederlandse Dominicanen hier hun voorlopig tehuis. Later kochten zij het hele terrein en bouwden er een nieuw klooster. Alleen de uit 1416 daterende Sint Ursulakapel herinnert nog aan het verblijf van de 'Witte vrouwen'. De kapel werd rond 1956 door J. Kayser gerestaureerd. In 1962 betrokken de Paters Dominicanen een nieuw klooster aan de Nieuwstraat. Het klooster was een ontwerp van architectenbureau Rijven. 2. Sociƫteit. Op 1 mei 1928 werd naar Engels voorbeeld een club opgericht in een deel van het voormalige klooster 'Mariaweyde'. Het kapitaal voor het nieuwe onderkomen was bijeengebracht door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Huis en Tuin 'Mariaweyde'. Met de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan sociteit Mariaweide.

[Bron: Venloclopedie / Mariaweide]


Mariaweide


Detail


Beschrijving van de bezittingen


Hagerhof Venlo


Hagerhof


Beschrijving van de bezittingen


Hoverhof Hout-Blerick

De Hoverhof, ook wel Kloosterhof genoemd, is een van de oudste boerderijen van Hout-Blerick en heette oorspronkelijk 'den Hoff'. In 1369 wordt de Hoverhof al op een schatlijst vermeld, de bewoners worden Van Haeff genoemd. Tot de Franse tijd waren de zusters augustinessen van het klooster Mariaweide eigenaar. Zij hadden de H in 1446 gekocht van Willem, heer van Kessel.

[Bron: Chrit Klerken, "Hout-Blerick in 1803", Venlose Katernen 20, november 2014]
[Bron: Blerickclopedie / Hoverhof]


Hoverhof


Detail (rechts de kerk van Blerick)


Beschrijving van de bezittingen


Helden
No comments: